top of page

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Chương trình tình nguyện

Bạn có thích giúp đỡ mọi người và bạn có muốn tạo ảnh hưởng trong cộng đồng của mình không?

Trung tâm Nguồn lực Người chăm sóc Thung lũng có một số cơ hội tình nguyện dành cho bạn! Cho dù đó là vận động cho người cao tuổi tại các cơ sở chăm sóc, giúp họ điều hướng hệ thống bảo hiểm y tế phức tạp, hướng dẫn họ thông qua các hoạt động kích thích hoặc giúp gây quỹ

sự kiện sự giúp đỡ của bạn là cần thiết.

Hoàn thành mẫu dưới đây và một nhân viên

sẽ liên lạc với bạn sớm.

An image of two people standing with their backs to the camera, wearing shirts that say Volunteer on the back

Thanks for submitting!

Cơ hội tình nguyện đặc biệt:

Chương trình trấn an qua điện thoại

Chúng tôi đang tìm kiếm Người đồng hành chăm sóc để mang đến cho những người cao tuổi cơ hội duy trì kết nối qua điện thoại hàng tuần.

bottom of page