top of page

BẢN TIN

Chào mừng đến với trang bản tin hàng quý của chúng tôi!

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các bản tin kỹ thuật số trước đây của chúng tôi. Các bản tin của chúng tôi chứa thông tin quan trọng, các lớp học, sự kiện và nhiều thông tin khác liên quan đến người cao tuổi và cộng đồng chăm sóc tại địa phương của chúng tôi.

Lưu trữ bản tin VCRC

April 2024.png

Theo dõi bản tin của chúng tôi

bottom of page