top of page

CÁC NHÓM HỖ TRỢ

Trung tâm Nguồn lực Người chăm sóc tại Thung lũng cung cấp nhiều nhóm hỗ trợ miễn phí cho tất cả những người chăm sóc gặp nhau thường xuyên.

Hãy tham gia trực tiếp hoặc qua mạng với chúng tôi để kết nối với cộng đồng hỗ trợ.

Tiêu điểm của nhóm hỗ trợ:

Mạng hỗ trợ - Nhóm hỗ trợ trực tuyến của Facebook được thiết kế để kết nối và hỗ trợ những người chăm sóc gia đình.

Nhóm Facebook này là nhóm hỗ trợ trực tuyến riêng tư, không có người hòa giải hay ấn định thời gian họp. Đây là nơi an toàn để trò chuyện, đặt câu hỏi, tìm giải pháp cho những trở ngại hoặc chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc của bạn với những người khác đang đi trên con đường tương tự. Nền tảng trực tuyến này được thiết kế để xây dựng cộng đồng, kết nối những người chăm sóc và đưa ra giải pháp cho những khó khăn hàng ngày thông qua sự tiện lợi của một ứng dụng trên điện thoại của bạn.

Valley CRC Support Groups-Horizontal (3.15.24).png
Bấm vào tờ rơi bên dưới để phóng to, tải xuống và in.
bottom of page