top of page

SỰ KIỆN

Xem tất cả các sự kiện sắp tới của VCRC trong lịch,
hoặc nhấp vào nút bên dưới để biết các sự kiện dành riêng cho chương trình.

tháng 5 năm 2024
CN
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10:00
Matter of Balance (In Person)
+1 mục khác
+2 mục khác
22
23
24
25
26
27
28
10:00
Matter of Balance (In Person)
+1 mục khác
+2 mục khác
29
30
31
1
9:00
Conferencia Virtual Para Cuidadores de Alzheimer y Bienestar Personal 2024 (Virtual)
+1 mục khác
2
3
4
10:00
Matter of Balance (In Person)
+1 mục khác
5
6
14:00
Placement - Ask the Experts (Hybrid - Virtual and In-Person)
+1 mục khác
7
8

Hãy xem những bức ảnh từ các sự kiện trước đây của chúng tôi dưới đây!

bottom of page