top of page

ĐẢM BẢO ĐIỆN THOẠI

Hãy kết nối!

Những người đồng hành chăm sóc của chúng tôi tại Trung tâm Nguồn lực Người chăm sóc Thung lũng muốn mang đến cho những cư dân cao tuổi của bạn cơ hội duy trì kết nối trong thời gian này. Chúng tôi sẽ liên hệ với họ qua điện thoại hàng tuần.

Đảm bảo qua điện thoại là gì?

Những người đồng hành chăm sóc của chúng tôi tại Trung tâm Nguồn lực Người chăm sóc Thung lũng muốn mang đến cho những cư dân cao tuổi của bạn cơ hội duy trì kết nối trong thời gian này. Chúng tôi sẽ liên hệ với họ qua điện thoại hàng tuần.

Nguồn tài trợ được cung cấp bởi Cơ quan Lão hóa Fresno-Madera.

Các cuộc gọi điện thoại của chúng tôi thúc đẩy:
  • Xã hội hóa

  • Kết nối cộng đồng

  • Bạn đồng hành

  • Tăng cường thể chất & Sức khỏe nhận thức

  • Sự tích cực & Lòng tự trọng

  • Duy trì hoạt động trong môi trường độc đáo của họ

Để biết thêm thông tin, liên lạc:

Meghan Velasquez, OASIS Program Manager

Phone: 559-224-9121 or (800) 541-8614

Email: mvelasquez@valleycrc.org

Tất cả chỉ cần có sự giới thiệu được ủy quyền và chúng ta có thể bắt đầu cuộc trò chuyện ngay hôm nay!

Tình nguyện viên cần thiết| Cuộc gọi điện thoại

Trung tâm Nguồn lực Người chăm sóc Thung lũng đang tìm kiếm Người đồng hành Chăm sóc để mang đến cho những người cao tuổi cơ hội duy trì kết nối qua điện thoại hàng tuần.

bottom of page