top of page

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên cạnh hoặc kết nối với chúng tôi qua điện thoại hoặc email kèm theo tên và thông tin liên hệ của bạn. Sẽ có người liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.

*Chúng tôi không chia sẻ thông tin liên hệ ra ngoài VCRC. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn để liên hệ trực tiếp với bạn về yêu cầu của bạn.

Kết nối với chúng tôi ngay hôm nay

Cảm ơn bạn đã liên hệ!

For HIPAA compliance reasons, please refrain from submitting personal medical information through this webform; instead, contact our team directly for confidential communication.

Tìm hiểu về các cơ hội tình nguyện trong các chương trình của chúng tôi:

Dành thời gian của bạn

Thông tin liên hệ của nhân viên

Để được giải đáp những thắc mắc chung

Gọi: 559-224-9154 hoặc 1-800-541-8614

Email: info@valleycrc.org

Dành cho lớp học và giáo dục

Charity Tokash, Điều phối viên Giáo dục & Phát triển

559-224-9154 | ctokash@valleycrc.org

Để biết thông tin về thanh tra chăm sóc dài hạn

Susan Bussean, Giám đốc Chương trình Thanh tra LTC

559-224-9177, ext. 401 | sbussean@valleycrc.org

Để quyên góp hoặc thanh toán

Tina Valla, Người quản lý tài chính
559-224-9154 | tvalla@valleycrc.org

Michelle DiBuduo
Giám đốc điều hành

559-224-9154 | mdibuduo@valleycrc.org

Để biết thông tin về nguồn lực dành cho người chăm sóc

Kevin Alvey, Người quản lý chương trình CPC
559-224-9154 | kalvey@valleycrc.org

For Health Insurance Counseling and Advocacy Information

Michelle DiBuduo, Giám đốc điều hành
559-224-9154 | mdibuduo@valleycrc.org

Dành cho Chương trình Ngày dành cho Người lớn OASIS

Meghan Velasquez, Giám đốc chương trình OASIS
559-224-9121 | mvelasquez@valleycrc.org

Dành cho các sáng kiến chiến lược, quản lý chiến dịch và phát triển trang web

Michelle DiBuduoGiám đốc điều hành
559-224-9154 | mdibuduo@valleycrc.org

bottom of page