top of page
Tìm kiếm
 • Ảnh của tác giảJanelle Doll

Giữ sức khỏe với Phúc lợi Medicare Phòng ngừa của bạn!!

Tất cả chúng ta đều đang xem những quảng cáo nhắc nhở chúng ta đừng trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe của mình trong Đại dịch và điều này không thể đúng hơn. Bạn đã tận dụng được các Phúc lợi Medicare mở rộng của mình như các dịch vụ phòng ngừa, sàng lọc ung thư và thăm khám sức khỏe mà không phải trả một đồng nào chưa? Một cách dễ dàng và quan trọng để giữ sức khỏe là nhận các dịch vụ phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tật. Những dịch vụ này bao gồm:

 • Bài kiểm tra

 • Các mũi tiêm (Bao gồm cả vắc xin ngừa COVID -19)

 • Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm

 • Giám sát

 • Tư vấn

Nếu bạn đã có Medicare phần B (Bảo hiểm y tế) lâu hơn 12 tháng, bạn có thể được thăm khám “sức khỏe” hàng năm 12 tháng một lần để phát triển hoặc cập nhật kế hoạch phòng ngừa cá nhân hóa nhằm giúp ngăn ngừa bệnh tật và khuyết tật, dựa trên về sức khỏe hiện tại của bạn và các yếu tố nguy cơ. Nhà cung cấp của bạn cũng có thể thực hiện đánh giá suy giảm nhận thức. Bạn có thể không phải trả gì cho lần khám này nếu bác sĩ của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ tiêu chuẩn khác chấp nhận sự chỉ định.


Tuy nhiên, bạn có thể phải trả khoản đồng bảo hiểm và khoản khấu trừ Phần B có thể được áp dụng nếu:

 • Bác sĩ của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác thực hiện các xét nghiệm hoặc dịch vụ bổ sung trong cùng một lần khám.

 • Những xét nghiệm hoặc dịch vụ bổ sung này không được bao trả theo quyền lợi phòng ngừa.

Kế hoạch phòng ngừa được cá nhân hóa của bạn được thiết kế để giúp ngăn ngừa bệnh tật và tình trạng khuyết tật dựa trên các yếu tố rủi ro và sức khỏe hiện tại của bạn. Nhà cung cấp của bạn sẽ yêu cầu bạn điền vào một bảng câu hỏi, được gọi là "Đánh giá rủi ro sức khỏe" như một phần của chuyến thăm này. Chuyến thăm này cũng có thể bao gồm:

 • Đánh giá về lịch sử y tế và gia đình của bạn

 • Phát triển hoặc cập nhật danh sách các nhà cung cấp và đơn thuốc hiện tại

 • Chiều cao, cân nặng, huyết áp và các phép đo thông thường khác

 • Phát hiện bất kỳ suy giảm nhận thức nào

 • Lời khuyên về sức khỏe được cá nhân hóa

 • Danh sách các yếu tố nguy cơ và lựa chọn điều trị dành cho bạn

 • Lịch trình sàng lọc các dịch vụ phòng ngừa thích hợp

 • Lập kế hoạch chăm sóc trước

Những dịch vụ này có thể phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe khi việc điều trị có hiệu quả tốt nhất và có thể giúp bạn tránh mắc một số bệnh. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Medicare.gov cá nhân của mình và nhấp vào tab “Sức khỏe của tôi” để theo dõi các dịch vụ phòng ngừa của bạn. Ở đó, bạn cũng có thể xem lịch 2 năm về các xét nghiệm và sàng lọc được bao trả mà bạn đủ điều kiện tham gia, đồng thời bạn có thể in báo cáo cá nhân khi di chuyển để mang theo đến cuộc hẹn với bác sĩ tiếp theo. Tại HICAP địa phương của bạn, chúng tôi cam kết giúp bạn chăm sóc sức khỏe của chính mình thông qua các dịch vụ giáo dục và thông tin với tư cách là Người thụ hưởng Medicare.


Vui lòng liên hệ với cố vấn HICAP đã đăng ký ngay hôm nay để xem xét Phúc lợi Medicare phòng ngừa của bạn theo số (559) 224-9117 Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều.

1 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page