top of page
  • Writer's pictureJanelle Doll

ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ

“ਨਿਯੋਕਤਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ”

ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, 65 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ 30.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ 26.8% ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ 17.5% ਸੀ। 75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ 10.8% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ 8.4% ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ 4.6% ਸੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਭਾਗ A ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2020 ਲਈ $144.60 ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਭਾਗ D, ਜੋ ਕਿ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ 2020 ਬੇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ $32.74 ਹੈ। ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਪਾਰਟਸ A, B ਅਤੇ D ਲਾਭ (ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਮੈਡੀ-ਗੈਪ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਮੈਡੀ-ਗੈਪ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਵਧੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੰਮ ਕਵਰੇਜ ਛੱਡਣ ਦੇ 63 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 63-ਦਿਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਵਰੇਜ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।


ਦੁਆਰਾ: ਲੌਰੀ ਵੇਲਜ਼, HICAP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ


1 view

댓글


bottom of page