top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảJanelle Doll

Người thụ hưởng Medicare và Dịch vụ HICAP

Medicare Phần A, Medicare Phần B, Medicare Advantage Plans còn được gọi là chương trình Phần C và Medigap, thời gian đăng ký, hình phạt, v.v.......thất vọng khi hiểu sự phức tạp của Medicare và không biết ai là người có lợi nhất cho bạn trong tâm trí để tư vấn cho bạn? HICAP có!! Với tư cách là Người thụ hưởng Medicare hiện tại hoặc tương lai, bạn có nguồn lực ngay tại cộng đồng của mình để trợ giúp. HICAP (Chương trình Tư vấn và Vận động Bảo hiểm Y tế) là một Chương trình Bảo hiểm Y tế Tiểu bang (SHIP) phi lợi nhuận do Bộ Người cao tuổi California (CDA) giám sát, cung cấp tư vấn MIỄN PHÍ và KHÔNG THIÊN VỊ.


Các cố vấn của HICAP đã đăng ký với CDA và hiện sẽ gặp bạn qua điện thoại hoặc qua mạng để hướng dẫn bạn thông qua Medicare. Nhân viên tư vấn của HICAP sẽ tạo hồ sơ cho bạn và ghi lại tất cả các liên hệ đã thực hiện để mỗi khi bạn gọi, họ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ bạn ngay từ nơi bạn đã dừng lại. Làm việc với HICAP có vô số lợi ích bao gồm bản tin HICAP kỹ thuật số hàng tháng, tư vấn miễn phí từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hỗ trợ thanh toán Medicare, khiếu nại và Gian lận Medicare, v.v.


Bạn có biết rằng Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid vừa công bố Thời gian đăng ký đặc biệt (SEP) để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 không? Các cố vấn của HICAP phải luôn cập nhật mọi thông tin về Medicare để hướng dẫn những Người thụ hưởng Medicare khi thích hợp để họ có thể đăng ký bảo hiểm toàn diện nhất hiện có cho họ. Vào năm 2020, HICAP tại địa phương của bạn đã tư vấn cho gần 6000 Người thụ hưởng Medicare và giúp họ tiết kiệm hơn 1,6 triệu đô la. Hãy để chúng tôi giúp đỡ bạn!


HICAP là một chương trình của Trung tâm Nguồn lực Người chăm sóc Thung lũng và phục vụ cả Quận Fresno và Madera. Vui lòng liên hệ với Giám đốc Chương trình HICAP Jennifer Webb theo số (559) 224-9117 để hỏi HICAP có thể hỗ trợ bạn như thế nào. Chúng tôi mời bạn truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin: https://valleycrc.org/hicap-program/

1 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page