top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảJanelle Doll

Đừng trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính!Trộm cắp danh tính xảy ra khi những kẻ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân của bạn và những người thụ hưởng Medicare thường trở thành nạn nhân. Tất cả những gì họ yêu cầu để đánh cắp danh tính của bạn là số Medicare của bạn.


Những kẻ lừa đảo này sử dụng số của bạn để nhận điều trị y tế, thiết bị y tế, thuốc theo toa, phẫu thuật hoặc các dịch vụ khác và sau đó gửi hóa đơn cho Medicare dưới danh tính của bạn. Hành vi trộm cắp danh tính y tế cũng có thể ảnh hưởng đến hồ sơ bảo hiểm y tế và sức khỏe của người thụ hưởng. Mỗi khi kẻ lừa đảo sử dụng danh tính của người thụ hưởng để nhận hoặc lập hóa đơn cho dịch vụ chăm sóc/vật tư, thì một hồ sơ sẽ được tạo với thông tin y tế không chính xác về họ. Hầu hết những người hưởng lợi thậm chí không nhận ra số tiền của họ đã bị xâm phạm cho đến khi quá muộn!


Nếu bạn lo sợ, có thể bạn đã trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo, hãy liên hệ với HICAP! Các cố vấn HICAP đã đăng ký của chúng tôi cũng là Liên lạc viên tuần tra Medicare cấp cao đã được đào tạo và có thể hỗ trợ bạn trong việc ngăn ngừa, phát hiện và báo cáo gian lận Medicare. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, hãy gọi cho chúng tôi theo số (559) 224-9117 để được hỗ trợ ngay lập tức.

1 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

תגובות


bottom of page