top of page

SỰ NGHIỆP

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Trung tâm Nguồn lực Người chăm sóc Thung lũng.​

Trung tâm Nguồn lực Người chăm sóc Thung lũng là một tổ chức y tế phi lợi nhuận phục vụ Thung lũng Trung tâm. Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có tâm và sáng tạo để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người có nhu cầu.​

VCRC làm việc với khách hàng tại các Quận Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, Stanislaus, Tulare và Tuolumne. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và linh hoạt.

Cơ hội việc làm thay đổi theo từng thời điểm. Xin vui lòng liên hệ và hỏi thăm. Cảm ơn!

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 559-224-9154 hoặc gửi email tới mdibuduo@valleycrc.org để đăng ký.​

bottom of page